Dịch vụ công chứng

Thủ tục công chứng

Hợp đồng đặt cọc có cần phải công chứng không?

Đặt cọc là gì? Khi đặt cọc tiền hoặc vật để đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ có cần phải lập thành một hợp đồng riêng? Và hợp đồng đặt cọc đó có cần phải công chứng hay không? Định nghĩa về đặt cọc và...

Posted: 30 - 08 - 2019

Thủ tục công chứng các văn bản thừa kế

DICHVUCONGCHUNG.INFO thực hiện thủ tục công chứng mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Các loại văn...

Posted: 05 - 06 - 2019

Thủ tục công chứng văn bản thoả thuận tài sản vợ chồng

DICHVUCONGCHUNG.INFO thực hiện thủ tục công chứng mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Quy trình thực...

Posted: 05 - 06 - 2019

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê tài sản là động sản

DICHVUCONGCHUNG.INFO thực hiện thủ tục công chứng mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ...

Posted: 05 - 06 - 2019

Thủ tục công chứng hợp đồng cho – tặng nhà đất

DICHVUCONGCHUNG.INFO thực hiện thủ tục công chứng mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ...

Posted: 05 - 06 - 2019

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất

DICHVUCONGCHUNG.INFO thực hiện thủ tục công chứng mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ...

Posted: 05 - 06 - 2019

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP – CẦM CỐ – BẢO LÃNH

Dichvucongchung.info thực hiện thủ tục công chứng thế chấp, công chứng cầm cố, công chứng bảo lãnh tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình...

Posted: 05 - 06 - 2019

Thủ tục công chứng di chúc

Dichvucongchung.Info thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng công chứng ủy quyền, công chứng giấy ủy quyền tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo...

Posted: 05 - 06 - 2019

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN

Dichvucongchung.Info thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng công chứng ủy quyền, công chứng giấy ủy quyền tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo...

Posted: 05 - 06 - 2019
Đóng